Advies bij complexe bouw projecten

De eisen die aan hedendaagse gebouwen worden gesteld zijn steeds complexer en de mogelijkheden groeien. Kantoren, bedrijfsgebouwen, overheids- en zorginstellingen en winkels hebben verschillende prioriteiten. De een legt de nadruk op duurzaamheid, een klimaatgecontroleerde omgeving of CO2 reductie, terwijl de ander beveiliging voorop stelt. Maar wat voor u ook belangrijk is, een goed advies op het gebied van complexe bouwprojecten kan veel voordelen opleveren.

Bouw advies
Adviesbureau Groenewout heeft veel ervaring bij het ontwerpen van complexe bouwprojecten en engineering. In ons bouw advies komen onderwerpen aan bod zoals:

  • Milieuvraagstukken
  • Brandveiligheidsvraagstukken
  • Beveiligingsvraagstukken (o.a. TAPA normen = Transported Asset Protection Association)

Zoals bij al onze adviezen krijgt u een compleet overzicht met pragmatische en direct te implementeren oplossingen. Bovendien kunnen wij u begeleiden bij de uitwerking van het bouw project.

Advies milieuvraagstuk
Om u een indruk te geven van onze werkwijze op het gebied van advies bij bouwprojecten lichten we het project met een milieuvraagstuk toe. Onze opdrachtgever vroeg ons te assisteren bij een hernieuwde milieuvergunningsaanvraag bij een gemeente. De bestaande vergunning was enkele jaren oud en de opdrachtgever wilde overgaan van één naar twee ploegendienst. Ook de installaties in het bedrijf en de indeling ervan zijn in de loop van de tijd gewijzigd en de intentie is om op korte termijn meer wijzigingen door te voeren. Ten behoeve van de milieuvergunningsaanvraag en de veiligheidsvoorschriften waren bouw tekeningen nodig, waarop alle zaken staan aangegeven die van belang zijn voor de vergunningsverlening, zoals: inrichtingstekening, rioleringstekening, noodplan of ontruimingstekening, kadastrale tekening en een emissiepunten tekening. Naast het bouw advies en de tekeningen verzorgden wij voor de opdrachtgever een voortrekkersrol in de contacten met de gemeente.

Advies brandveiligheidsvraagstuk
Een ander project waarbij wij van belangrijke meerwaarde waren, was op het gebied van brandbeveiliging. Onze opdrachtgever, een chemisch manufacturer, werd door de Arbeidsinspectie beoordeeld als ‘niet gevaarlijk gebied’. Maar de Arbeidsinspectie constateerde dat de elektrische installaties van de gebruikte vorkheftrucks en stellingsbedieningsapparaten (SBA’s) aangepast diende te worden in verband met explosieveiligheid. Een dergelijke explosieveilige uitvoering van met name de SBA’s is niet standaard te krijgen, maar alleen tegen zeer hoge kosten. De kosten werden zelfs zo hoog geraamd dat handhaving van de huidige magazijnen als onmogelijk werd gezien. Om aan de wettelijke eisen te voldoen heeft Groenewout de volgende processen begeleid:

  • Kwantitatieve risicoanalyse van de twee magazijnen
  • Controle van het risico van een gasexplosie
  • Verwerken van de resultaten in een rapportage
  • Begeleiding gehele traject als contactpersoon
  • Presentatie resultaten


Meer bouwprojecten referenties:

  1. Vistaprint
  2. Akzo Nobel

Wilt u meer weten over bouw advies bij complexe bouwprojecten? Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts.

Mari van Kuijk
Managing Consultant & Partner
E: vankuijk@groenewout.com
T: +31 6 5060 5351

Ben de Waardt
Consultant
E: dewaardt@groenewout.com
T: +31 6 1539 2356