Maatregelen Groenewout i.v.m. het corona-virus

De gezondheid van onze relaties en die van onze medewerkers zijn voor ons bedrijf van groot belang. Daarom hebben ook wij – in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid – maatregelen getroffen met het oog op het COVID-19 virus (het ‘coronavirus’). Hiermee willen wij de risico’s voor de gezondheid van eenieder zoveel als mogelijk minimaliseren.

De maatregelen die wij hebben getroffen, zijn als volgt:

 • Ons kantoor blijft bereikbaar via:
  – mail@groenewout.com of persoonlijke mailadres van de consultants
  – +31 76 533 0440
  www.groenewout.com
 • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Op ons kantoor is een beperkt aantal mensen aanwezig.
 • Onze medewerkers beschikken over alle benodigde faciliteiten om op afstand te communiceren en zullen ervoor zorgdragen dat zij thuis telefonisch, per e-mail en/of video conference goed bereikbaar zijn.
 • Medewerkers die symptomen van verkoudheid of griep vertonen of anderszins ziekteverschijnselen vertonen, dan wel zich niet lekker voelen, zullen verplicht thuis blijven.
 • Afspraken met relaties op kantoor of op locatie zullen geminimaliseerd worden en dienen bij voorkeur telefonisch of via video conference plaats te vinden.
 • Voor situaties waarin fysiek overleg met de relatie toch noodzakelijk is, zal in onderling overleg een passende oplossing worden gezocht, zodat de gezondheidsrisico’s en besmettingsgevaar minimaal zijn.
 • Onze medewerkers is verzocht geen congressen, beurzen of andere evenementen te bezoeken en in privé alle richtlijnen van het RIVM in acht te nemen.
 • Wij kunnen niet uitsluiten dat de ingestelde maatregelen tot situaties leiden, waarin sprake is van enig ongemak, maar wij hopen op uw begrip hiervoor.