We are always thinking one step aheadConsulting, Engineering & Optimization in Logistics Networks

Waar kunnen wij u bij helpen?

Presentatie Innovatie Sessie Logistiek Vastgoed – 14 april 2016

april 14, 2016 5748 Vertoningen

Op 14 april heeft Groenewout de innovatie update en netwerk sessie over Logistiek Vastgoed georganiseerd in Tilburg. De sessie was opgesplitst in twee keer drie parallelsessies. De locatie vond plaats in het Huis van de Logistiek in Tilburg. Met meer dan 30 deelnemers aanwezig was het een zeer geslaagde sessie met veel kennisdeling, interactieve discussies en netwerken.

Innovatie sessie: Impact van E-commerce op logistek vastgoed 
Mari van Kuijk, Managing Director & Partner, Groenewout
Bij de introductie lichtte Mari toe hoe de diverse schakels in de keten van E-commerce een andere behoefte hebben aan logistieke m2; last mile / pick up points (weinig m2), sorteercentra (U –vorm) en retour oplossingen. Deze functies hebben dus ook andere logistieke eisen, waardoor het spectrum breder wordt door E-commerce. Hierdoor ontstaat meer variatie in type gebouw.

De E-commerce laat jaar op jaar een aanzienlijke tweecijferige groei zien. De kern waarom eisen van logistieke gebouwen veranderen ligt in de veranderende logistieke operatie binnen de muren. E-commerce leidt er toe dat dee volgende zaken wijzigen in de logistieke operatie: picken op klanteenheid (i.p.v. bulk), transparantie over de keten heen (voorraad), het samenvoegen en verpakken van producten (diverse leveranciers), meer VAS/VAL en retouren die naar warehouse terugkomen.

De logistieke vastgoed markt wijzigt doordat de interne gebouweisen anders zijn;
– veel meer legborden & tussenvloeren
– sprinkler en brandveiligheid moeten hierdoor anders ingevuld worden
– het aantal medewerkers ligt veel hoger, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen anders moeten worden gedimensioneerd
– mechanisatie heeft zijn impact op het gebouw en de inrichting.

Centraal blijft het belang van flexibiliteit en het snel kunnen reageren op veranderende ontwikkelingen.

De vestigingsplaats keuze voor logistiek vastgoed is ook anders; meer bij de afzetmarkt (concentraties van klanten) en dicht bij sorteercentra van vervoerders, toch veel m2 nodig, dicht bij arbeidsmarkt.
Download de presentatie impact van e-commerce op logistiek vastgoed.

Innovatie sessie: BREEAM voor Logistiek Vastgoed, Nut of Noodzaak
Consultant Facilities, Groenewout
Logistieke vastgoed wordt tegenwoordig vaker in de markt gezet met een “groen” label”, niet onlogisch gezien de invloed van de bouwsector op het milieu. de totale CO2 uitstoot. In Nederland is dat label veelal het Breeam label, oplopend een ster tot vijf sterren, van “pass” tot “outstanding”. De status wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde “credits”, binnen een negental deelgebieden als management, transport, land, energie.

Na een korte inleiding hierover Groenewout dieper in over de manier om binnen de logistiek de zogenaamde credits binnen elke groep te behalen zijn. Voor de lagere ster-labels volstaan vaak al eenvoudige maatregelen.

Tot slot werden de kosten toegelicht om een label te verkrijgen: de certificeringskosten en de maatregelen zelf. Door fiscale voordelen (MIA en EIA) vallen de totale investeringen met Breeam certificaat in bepaalde gevallen zelfs gunstiger uit dan zonder. Dit gaat zeker op voor hele grote Distributiecentra (vanaf 10.000 m2)
Download de presentatie breeam voor logistiek vastgoed. 

Innovatie sessie: Juridische do’s en don’ts bij logistiek vastgoed
Sebastiaan Sellenraad is vastgoed advocaat bij Gijs Heutink Advocaten.
Als gastspreker presenteerde hij tijdens deze sessie over juridische do’s en don’ts bij logistiek vastgoed.
Een degelijk due diligence onderzoek en een helder beeld van het gebruik dat men van het pand wil gaan maken, neemt al een groot deel van de risico’s weg waar een gebruiker (maar ook de ontwikkelaar of de belegger) van logistiek vastgoed mee kan worden geconfronteerd bij het aangaan van overeenkomsten. Voor het (ver)huren van logistiek vastgoed wordt veelal het ROZ model kantoorruimte gebruikt. Dat model is niet altijd even goed toegesneden op het gebruik voor logistieke doeleinden. Dat kan ervoor zorgen dat huurder en verhuurder voor onaangename verrassingen komen te staan als daar geen aandacht aan is geschonken.

Sebastiaan Sellenraad, vastgoed advocaat bij Gijs Heutink Advocaten, illustreert voorwaarden uit koop- en huurcontracten met voorbeelden als schade aan vloeren door te hoge puntdruklasten uit palletstellingen, schade als gevolg van een dakinstorting en gebruik van een pand in strijd met de voorwaarden uit het bestemmingsplan. Sebastiaan licht ook toe hoe belangrijk de demarcatie van verantwoordelijkheden is tussen huurder en verhuurder.
Presentatie Sellenraad juridische do’s en donts